Elk paard een coachpaard?

In principe zijn alle paarden geschikt om te helpen bij een coaching. Toegegeven sommigen doen het beter of liever dan anderen, maar allen hebben ze er (al dan niet latent) de capaciteiten voor. Op voorwaarde dat ze goed in hun vel zitten.

Komen getraumatiseerde paarden dan niet in aanmerking?
Toch wel. Net zoals voor ons mensen geldt ook hier dat het uitstekende hulpverleners kunnen zijn op voorwaarde dat ze hun trauma beleefd, geleefd en doorleefd hebben. Dit zijn dan de zogenaamde ervaringswerkers, zoals men ze tegenwoordig noemt. Mensen of dieren, die zich door een penibele levenssituatie geworsteld hebben en deze ervaring nu aangrijpen om anderen in een soortgelijke situatie te helpen.

Maar ook een onbeschreven blaadje heeft zo zijn waardevolle kwaliteiten om in te zetten tijdens een coaching. Algemeen beschouwd kan je dus stellen dat elk paard een coachpaard kan zijn op voorwaarde dat hij het graag doet en zich goed in zijn vel voelt. Daartoe worden ze bij voorkeur op een zo natuurlijk mogelijke wijze gehouden. Dat wil zeggen: vast kuddeverband, natuurlijke voeding (ruwvoer), voldoende natuurlijke lichaamsbeweging en in de mogelijkheid zijn tot het stellen van sociaal gedrag met soortgenoten, het aangaan van vriendschappen en vrije meningsuiting.

Wat maakt een paard zo succesvol?

Het paard als prooi-, vlucht- en kuddedier beschikt over een aantal prachtige eigenschappen waarvan we gebruik kunnen maken bij het coachen.

Prooidier:
Als grazer is het paard voortdurend onderhevig aan mogelijke aanvallen van roofdieren. Dit maakt dat hij continue alert is voor wat er rondom hem gebeurt. Niet enkel visuele, auditieve en olfactorische signalen worden probleemloos opgepikt, ook energetische wijzigingen gaan niet ongemerkt aan hem voorbij. Zo zal een paard toch in staat zijn het roofdier te spotten ondanks de vele moeite dat het zich getroost heeft om rekening te houden met de drie eerste factoren. Simpelweg omdat het paard een verandering in het energieveld gewaar is geworden.

Vluchtdier:
Wanneer het paard in het wild door een aanvaller belaagd wordt, zal deze er in eerste instantie voor kiezen om te vluchten of in sommige gevallen om te vechten. Tijdens een coaching komt ditzelfde naar voren wanneer een paard een discrepantie opmerkt in wat de coachee (cliënt, klant) denkt, voelt en doet. Hij zal dan op gelijkaardige wijze reageren door zich ofwel van je af te keren of je er attent op te maken. De alom bekende fight or flight reactie dus.

Kuddedier:
Een paard kiest steeds voor de veiligheid van de kudde. Net als elke andere grazer ligt ook hun sterkte in hun aantal. Wanneer een coachpaard zich alleen met de coachee (cliënt, klant) in de piste bevindt, zal hij ditzelfde principe toepassen. Hij zal trachtten de mens voor hem te doorgronden zodat hij er een mini-kudde mee kan vormen. Is het veilig om me met jou te verbinden? Kan ik jou het leiderschap toevertrouwen?

Hoe communiceren paarden?

Ruim 55% van de communicatie verloopt via lichaamstaal en energie. Paarden reageren niet enkel sterk op gevoelens en gedragingen van soortgenoten, ook op die van mensen geven ze een duidelijke respons. Tijdens een coaching wordt van deze signalen dankbaar gebruik gemaakt om een coachee (cliënt, klant) tot dieper bewustzijn te brengen.

Hoe zit dat met jou?

Ben jij bereid om te luisteren?
Durf jij in de spiegel te kijken die paarden ons voorhouden?
Scholenprogramma een waardevol programma om wederzijds respect en betere communicatie in de klas te bevorderen.
Nog vragen wij horen/ lezen deze graag.
Contact: mail

Bron; https://www.paardentaal.be/2018/01/15/coachpaarden-zijn-als-kameleons/

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.