Maria School in Someren

Na onze workshop (zonder paard) tijdens de Prodas Studiedag op 16 maart jl. werden we benaderd door de Maria School in Someren: of we wilden overleggen over de mogelijkheden voor groep 7. Zo gezegd zo gedaan.

Afgelopen 7 juni was het zo ver: klokslag 10 uur waren de leerlingen, leerkrachten en begeleiders aanwezig op Manege Het Keelven te Someren. Eerst moesten er wat regels uitgelegd worden: paarden zijn ten slotte grote dieren die soms onverwacht reageren als zij zich bedreigd voelen.

Toen was het tijd om tot actie over te gaan………

Iedere leerling beschreef de voorkant van zijn/haar t-shirt. Niet alleen de naam kwam hierop: ook waar de leerling goed in is, of wat de leerling leuk vond mocht erop geschreven worden. De start was wat stroef: ‘Ik ben nergens goed in.’ En ook hoorden we: ‘Ik? Geen idee….!’ Toch had al snel iedereen de smaak te pakken. Met een beetje hulp van de (wel heel lange en moeilijke) woordenlijst in combinatie met de uitleg van de coaches en leerkrachten, bleek de opdracht toch niet al te moeilijk zijn. Toen de medeleerlingen elkaar mochten helpen door elkaars rug –nou ja de rug van het t-shirt dan- te beschrijven, ging het snel. Ongekende talenten werden benoemd, woorden werden uitgelegd, nieuwe woorden verzonnen…..

Tijd om naar de bak te gaan en met het paard kennis te maken. Eerst de groep in vieren delen. Vanwege de grootte van de klas hadden we ons namelijk verzekerd van de ondersteuning van 2 ervaren collega’s (Joke Raijmakers en Carin Breukers).

Oftewel elke groep had een eigen kleur, een eigen coach en ……… een eigen paard!

Zodra we de bak in gingen daalde de stilte neer. Iedereen wachtte vol spanning op de entree van de paarden. Prachtig ook hoe de paarden verwelkomt werden, we hoorden: ‘Groot!’ en ‘Wow’ en ‘Lief’.

Vervolgens gingen we aan de slag: eerst mocht iedereen zichzelf voorstellen, waarbij de leerlingen veel ontdekten: over zichzelf en over elkaar. Daarna samen aan de slag! Voor elkaar obstakels bouwen die met het paard overwonnen moesten worden. De leerlingen moesten ook aan de anderen uitleggen wat de bedoeling was.  Zodat een ander óók samen met het paard het obstakel kon overwinnen. Een lastige opgave die op verschillende wijzen werd op gelost. Een heel handige oplossing was: ‘We doen het gewoon allemaal samen’

De sessie in de bak besloten we met een nabespreking, waarin de inzichten en leerpunten aan de orde kwamen. Ook wees elke groep 2 (of 3) leerlingen aan die het woord namens de groep moesten voeren bij de afsluiting.

Hiermee was het tijd voor de lunch. Dit werd een gezellig lunch, waarbij opviel dat de leerlingen bleven schrijven en steeds weer met nieuwe en andere woorden op de proppen kwamen. Die voornamelijk op de ruggen van de t-shirts van de medeleerlingen geschreven werden.

De dag werd gezamenlijk afgesloten: de uit iedere groep aangewezen leerlingen deelden hun inzichten met de rest van de klas.

Tot slot werd er een kring gevormd en mochten alle leerlingen een kaart –met paardenfoto- uitzoeken. Deze kaart werd overhandigd aan de leerling links, waarbij hardop gezegd werd waarom de ander de kaart kreeg. Ondanks het chaotische verloop werd het een mooie afsluiting van een heel bijzondere dag.

Als afsluiting onderstaand een weergave van woorden en opmerkingen die de kern van deze bijzondere dag voor groep 7 weergeven:
-Goed samenwerken – We waren een groep – Met het paard lopen.
-Overwon niet alleen angst maar zette dit direct om in het helpen van de anderen. Wat met oprechte aandacht en op liefdevolle wijze gedaan werd.
-We vonden dat ons TEAM goed ging. Het gaat om TEAM werk, zolang je niet communiceert, gaat het fout. Het begin was goed, het einde ging een beetje fout. Dit kwam door het TEAM werk, dat zei iedereen eigenlijk wel.
-Kernwoord: BEHULPZAAM
-Elkaar helpen – Rekening houden met elkaar.
-Al leek het van buitenaf niet altijd een groep, toch hebben de kinderen (en het paard!) het wel zo ervaren.
-Ze (het coachpaard) is een MOEDER 2.0!
-Bij het beschrijven van de t-shirts werden combinaties gevormd die ze nooit eerder had gezien.
-Blij dat er meer achterop haar t-shirt stond dan voorop. Waardering van de anderen deed haar goed!
-Gaf hele mooie feedback aan buurvrouw (persoonlijk, opbouwend).
-Kreeg in de kring de opmerking dat ze ‘goed voor zichzelf zorgde’.
-Kreeg in de kring de opmerking dat ‘hij straalde als de zon’.

Coachpaard Noortje klaar om aan de slag te gaan.

Coachpaard Noortje klaar om aan de slag te gaan.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.