Coachen met Paarden!

Wij coachen met paarden! Wat dat is?

Kort door de bocht: wij houden de mens met het paard de spiegel voor.

Coaching met paarden is bij uitstek geschikt voor de coaching van kinderen.
In de praktijk gaat het dan vaak om kinderen die

  • een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken
  • hooggevoelig zijn
  • niet weten hoe zij hun plaats in moeten nemen,
  • kinderen met zelfmoordplannen
  • kinderen die in de klas niet mee kunnen komen
  • kinderen die thuis problemen hebben.

Helaas zijn het vaak ook: pesters, gepesten en toekijkers.
Ook kinderen kunnen gezamenlijk aan de slag.
Klassikale coaching met het paard geeft de kinderen inzicht in hoe zij hun team ‘vormen’, hoe ze samen werken, hoe ze met elkaar en met elkaars plussen en minnen omgaan enzovoorts.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.