Scholenprogramma in actie

Gedragingen en dynamiek in nieuw daglicht!

Half oktober hadden we voor het Scholenprogramma een mooie opdracht: we mochten voor een regionale school 16 jongens coachen. Vanzelfsprekend kunnen we online niet inhoudelijk ingaan op de overwegingen en reden om voor paardencoaching te kiezen. Wat we wel kunnen is onze eigen ervaring in algemene zin delen. Dit, omdat eens te meer bleek hoe de paarden (door de deelnemers te laten zien, ervaren en voelen) voor inzicht zorgen waarmee positieve stappen gezet kunnen worden. Inzicht waarmee niet alleen de jongens individueel en in hun groep ‘wat kunnen’, maar waarmee ook op school in positieve zin verder gewerkt kan worden.

Indeling van de workshop:

  • Aankomst, uitleg en aan de slag met het beschrijven van de meegebrachte T-shirts (info over het hoe en waarom hiervan krijg je op verzoek, mail naar: carincamp@gmail.com).
  • 1e ronde aan de slag met het paard – deze eerste ronde werd er in twee groepen gewerkt, zodat iedere deelnemer individueel aan de slag kon. Ook werd er in deze eerste ronde door elke groep als team gewerkt.
  • Pauze en lunch
  • 2e ronde aan de slag met het paard – tijdens deze ronde werd er door de gehele groep samen nog een afsluitende opdracht uitgevoerd.

 

Dat paardencoaching super krachtig is, bleek eens te meer: sterke punten werden duidelijk, talenten kwamen boven en knelpunten werden ‘zonder druk erop’ zichtbaar en werden ook veelal zelf door de jongens ter plekke opgelost, waardoor er direct succes kon worden ervaren! Ook kregen we door de paarden de onderlinge dynamiek te zien, en werd de dynamiek in de groepen (en later in de samengevoegde groep) duidelijk.

Heel mooi is dat het niet bij de ervaring in de paardenbak zal blijven: een en ander was volop door de leraar met de leerlingen voorbereid en wordt, ter versterking van de leerervaring, klassikaal op diverse wijzen nabesproken en/of verwerkt in opdrachten (ook hiervoor: info op verzoek).

Tijdens de nabespreking bleek dat door het Scholenprogramma er niet alleen bevestiging of dieper inzicht werd gegeven met betrekking tot individuele deelnemers of de groep (waarover vanzelfsprekend door de school ook opvolging richting de ouders zal worden gegeven).

Ook de enorme PLUS van het Scholenprogramma bleek tijdens de na bespreking. Deze plus is dat de paarden er voor zorgden dat er nieuw en ander zicht kon ontstaan: waardoor gedragingen en dynamiek in een nieuw daglicht kwam te staan.

Een pracht resultaat dat niet alleen de deelnemers verder brengt, maar ook ons: ook wij leren en krijgen feedback, waarmee wij de kracht van de paardencoaching die aan de basis staat van Scholenprogramma, nog beter tot zijn recht kunnen laten komen.

Heeft u vragen? Wilt u een afspraak of wilt u een heel interessante workshop voor ouders en leraren over paardencoaching organiseren? Afstand is geen probleem, wij werken door het hele land, dus neem gerust vrijblijvend contact op met Carin, via: carincamp@gmail.com of bel: Tel:  06-22744346.

© Oktober 2017 / Margreet Noordanus / PaardenInzicht

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.