Scholenprogramma

Het scholenprogramma dat inzicht en bewustwording geeft, met het PAARD als SPIEGEL

Scholenprogramma gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De training wordt zowel gegeven in klassen op basis scholen en bij maneges in de buurt. Het Scholenprogramma bestaat uit een aantal onderdelen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

Doel van het programma:

 • Leerlingen krijgen meer inzicht in wie ze zijn
 • Aan het einde van de dag heeft de leerling zichzelf kleur gegeven
 • Aan het einde van de dag heeft de leerling op papier een overzicht van alle inzichten, waarmee klassikaal verder gewerkt kan worden.

 Programma onderdelen

 • De Kudde en JIJ
 • Bouwen en Overwinnen
 • Samen Bouwen met Betekenis
 • Thema gerelateerde opdrachten (bij themacoaching)

Naar behoefte

 • Parallel Programma (bij behoefte)
 • Individuele paardencoaching
 • Thema coaching: op aanvraag maken wij het programma op maat n.a.v. een op uw school actueel thema! Denk daarbij aan:
  • Anti Pesten: zowel voor de pesters als voor de gepeste kinderen!
  • Agressie op school
  • Team building in de klas
  • Leren omgaan met verschillen

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.